Če je v tvojem srcu svetloba, boš našel pot domov.

(Rumi)

 

ALTAJ IN BELOVODJE

Аltaj je gorstvo v južni Sibiriji, kjer se stikajo državna ozemlja Rusije, Mongolije, Kitajske in Kazahstana. Po altajski etimologiji (ala – vesolje; taj – branilec) je Altaj zaščitnik Vesolja, po starosvetnem učenju pa je Altaj srce Matere Zemlje, ki opravlja zelo pomembno funkcijo – ohranja življenje in prenaša to energijo po vseh organih Matere Zemlje. V tem je duhovni pomen Altaja za planet Zemlja. Srčna zavest je povezana tudi z genetskim spominom naših prednikov – preko srčne zavesti teče človeška evolucija. Na Altaju se je oblikoval izvorni vedski nauk Altaj tjan, v svetu bolj znan kot altajski šamanizem, ki je prvotna naravna religija ljudstev, ki so živela na Altaju. V izročilu in epskih delih Altajcev ter svetovni literaturi je opisano duhovno poslanstvo Altaja, ki ga imenujejo Belovodje, tudi Šambala, Hiperboreja. Starodavni nauk Altaj tjan je Pot k človekovi izvorni duhovnosti ali kot pravi altajska svečenica Ene iyik kam – Altaj je vaša zibelka in sveti oltar, ki vam poklanja božansko ljubezen in radost življenja.

ALTAJ TJAN – VRHOVNA ZAKONITOST NEBA

Starodavni Zakonik Altaj tjan razodeva sveto znanje o vplivu kozmičnih in naravnih sil in zakonov ter zakona Časa, ki v življenje vnašajo red, harmonijo in višji smisel. Z Nebom, Zemljo in vsemi živimi bitji upravlja Univerzalni princip – to je duhovni aspekt Vesolja. Altaj tjan je znanje o višjih silah, ki so ustvarile Zemljo, Naravo, Življenje, celotno Stvarstvo. Te sile usmerjajo naše poti in nenehno bdijo nad nami – vsi smo se rodili pod istim Nebom in na vse sije eno Sonce. Vrhovna zakonitost Neba temelji na starovedskem svetem znanju o nastanku in razvoju Sončeve galaksije (kozmogeneza), planeta Zemlja (geogeneza) in človeka oziroma ljudstev (etnogeneza) ter na svetem znanju o treh vrstah energij: ognjena (Univerzum / prihodnost), vodna (planet Zemlja / sedanjost) in zemeljska (genetika / preteklost). Nauk Altaj tjan je Nit Večnosti.

ALTAJ TJAN – DUHOVNA KODA EVOLUCIJE NARAVE

Po učenju Altaj tjan je razmerje med pozitivno energijo v velikosti krave in negativno energijo v velikosti členka mezinca tisto ravnovesje, ki omogoča življenje in je usklajeno z ritmom evolucije Narave. Pri porušenem razmerju pride do odstopanja človekovega bioritma od bioritma Narave, temu sledi razvrednotenje človeka in njegovo postopno odtujevanje od Narave, s tem pa se vključi mehanizem samouničevanja. Starosvetna znanja človeku pomagajo ohranjati ravnovesje z Naravo, razvojnimi procesi v Vesolju in na Zemlji. Človek se je odtujil od Narave v trenutku, ko se je postavil v vlogo njenega izkoriščevalca. S tem, ko se je odtujil od ritma evolucije Narave, ne razume več njenih zakonov in sprememb, ki se dogajajo na Zemlji. Potrese, poplave, vulkanske izbruhe, orkane razume kot  katastrofe, v resnici pa gre za naravne procese rojevanja in umiranja, čiščenja in večnega prerajanja Matere Zemlje.

ALTAJ TJAN – NARAVNO PRAVO IN PRAVICA ČLOVEKA

Vse v Vesolju je povezano – kakor na Nebu tako na Zemlji. Sonce, Luna in planeti vplivajo na Zemljo, Zemlja s svojo Naravo na ljudi. Altaj tjan je naravno pravo, ki se po načelu kozmičnega reda nanaša na vsa življenjska področja, saj je človek mikrokozmos v makrokozmosu. Sveta znanja so se tisočletja dolgo predajala skozi duhovna izkustva naših prednikov, ki so razumeli evolucijski zakon Narave. Pot Neba je večna, vzdržuje Red in je temelj vseh odnosov in dejanj na Zemlji. To znanje človeku omogoča, da živi v skladu s kozmičnim redom in sledi poti Neba. Altaj tjan je naravna pravica vsakega človeka in zajema celovito znanje, ki človeku daje vse, kar potrebuje za življenje v našem Osončju. V tem posebnem času so nam ponovno razodeta starosvetna znanja z namenom, da se uglasimo s kozmičnimi in naravnimi zakoni in da povrnemo smisel svojemu obstoju.