Človek kot kozmično bitje ima zahvaljujoč energiji ognja

pravico in možnost potovati po kozmičnem prostoru.

(Zinaida Taniševna Tirisova)

 

O AVTORICI IN ALTAJSKI SVEČENICI

Zinaida Taniševna Tirisova se je rodila 21. 9. 1964 v vasici Sugaš v ruski Republiki Altaj v južni Sibiriji. V tradicionalni družini z osmimi otroki je otroštvo preživela kot pastirica. Po končanem študiju etnologije in zgodovine je službovala kot profesorica in ravnateljica šole v mestu Gorno-Altajsk, kjer še danes živi s svojo družino; je mati štirih otrok in babica štirim vnukom. Da postane poslanka Matere Sonce je bila njena usoda, saj se je rodila v družini ‘kamov’ po materini in očetovi liniji; po rodovniku svojih prednikov je povezana s šamanskim rodom Džingiskana. Ko je prišel njen čas, so jo poklicali duhovi prednikov in v samoti altajskih gora je morala skozi težke preizkušnje. V tem času so ji bila od Matere Sonce predana starosvetna znanja Altaja, ker je prišel čas, da se človek vrne nazaj na svojo naravno evolucijsko pot in se očisti vsega, kar ne potrebuje. Altaj tjan je Zakonik starodavnih svetih znanj, ki ga je izvorno ustvarila Mati Sonce, človeku pa darovala Mati Zemlja Altaja, o čemer govori altajska legenda o Sinji volkulji. Po dolgih stoletjih preganjanja in skorajšnje pozabe tega znanja je Mati Sonce zaradi pomembnosti časa ljudem ponovno vrnila svete nauke, zapisala pa jih je njena poslanka, vrhovna altajska svečenica Ene iyik kam iz rodu Ak köbök (alt. sinji volk). ‘Ene’ pomeni mati, ‘iyik’ posvečena, ‘kam’ pa v altajščini pomeni šaman(ka). Na njenem svetem pokrivalu je rodovni simbol v obliki križa (sinji ščit – zaščitnik Neba), ki je znak zlate dinastije. Tovrstni šamani (‘ak kam’) imajo dostop do informacij iz vseh treh svetov (Spodnji, Srednji, Zgornji) in se pojavijo le ob menjavi Zemeljskih epoh. Delovanje Zinaide Taniševne Tirisove / Ene iyik kam / je usmerjeno v učenje in osveščanje ljudi o prihajajočih spremembah na Zemlji in o tem, kako naj se pripravijo na prestop v novo obdobje Zemeljske evolucije. Po svojem vrhovnem statusu v zadnjem obdobju opravlja predvsem svoje državniško poslanstvo – zakonodajna zaščita naravne in sakralne dediščine Altaja ter dvigovanje svetosti Zemlje. Njeno delo ima značaj univerzalnega učenja, ki ni pomembno le za altajski narod, ampak za celotno človeštvo.

Zinaida Taniševna Tirisova

PO POTI SONCA – MATERE UMAJ

prevod: Tjaša Klasinc Pavšič

obseg: 278 strani

format: 21 x 15 cm

mehke platnice

cena: 30 EUR

© Duhovni center Sveta gora Triglav

2017

Zinaida Taniševna Tirisova

TRAGOM MAJKE SUNCE

prevod: Igor Buljan

obseg: 284 strani

format: 20,5 x 14,5 cm

mehke platnice

cena: 30 EUR

© Duhovni center Sveta gora Triglav

2023

 

VSEBINA KNJIGE

Avtorica predstavlja univerzalni nauk Altaj tjan, z njim povezano altajsko kozmologijo in starodavno kulturo, njene modrosti in svetosti, v želji, da slehernega bralca spodbudi k obnovi njegove povezave z Naravo in Univerzumom ter tako razširi svojo zavest. Da človek lahko to doseže, se mora vrniti k prvobitnemu znanju o tehnikah povezovanja z duhovi Narave preko svojega naravnega instrumenta – človeškega organizma. Knjiga je vodnik, ki pelje k izvorni duhovnosti, vendar mora sodobni človek ta znanja prilagoditi svoji kulturi in času primerno. Knjiga je kažipot, ki spodbuja k raziskovanju in ohranjanju tradicionalne kulture narodov in ljudstev ter spoštovanju domorodne zemlje. Knjiga je učbenik na poti učenja, saj njeni nauki združujejo teorijo in prakso, misel in aktivno delovanje. Starosvetni nauk Altaj tjan nam ponuja praktična znanja o poteku obredov čaščenja nebesnih teles z upoštevanjem primernih časov po altajskem solarno-lunarnem koledarju, pojasnjuje spreminjanje energije Sonca preko dneva in leta, lunine mene in s tem povezane ugodne in neugodne dneve za določene dejavnosti, razlaga duhovno misijo planetov naše galaksije, velik poudarek učenja po zakoniku Altaj tjan pa je na izgrajevanju etične plati človeka. Življenje v ravnovesju s kozmičnimi in naravnimi zakoni po načelih nauka Altaj tjan človeka poveže z genetskimi koreninami, njegovimi predniki, povrne ga k njegovemu duhovnemu izvoru in izpolnitvi dušnega poslanstva ter zaobjame v vseobsežni ljubezni, saj je največja vrednost teh znanj v njihovi praktični uporabi na vseh življenjskih področjih.

Knjiga je namenjena vsakomur, ki se je pripravljen duhovno razvijati in delovati v dobrobit širše skupnosti in Matere Zemlje.

 


 

Opomba izdajatelja:

Knjigo Po poti Sonca – matere Umaj je avtorica po svojem izvirniku (Altaj tjan – genofond Altaja, 2015) priredila tako, da je primerna geogenezi in etnogenezi slovenskega naroda. Podobno je priredila knjigo Tragom majke sunce za hrvaški narod. V hrvaški knjigi je dopolnjeno poglavje o Balkanu (jetra Matere Zemlje), v katerem je opisana pot, raziskovanje in čaščenje svetih gora, ki smo jih skupaj z Ene iyik kam opravili v tem času.

NAROČILO: vidic.vasja@gmail.com